Kutatási irányok

Kutatási irányok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum hendrerit velit in aliquet condimentum. Nunc accumsan, velit aliquam fermentum sagittis.

1. HPC (High Performance Computing)

1.1 Számítógépes számelmélet

a, Prímszámokkal kapcsolatos számelméleti problémák vizsgálata számítógéppel


2. Adattudomány

2.1 Gépi tanulás

a, Hegesztőrobot működését optimalizáló modell fejlesztése


3. Szoftvertechnológia

3.1 Mesterséges inteligencia

a, Rekurrens neuronhálózatok konstrukciója, alkalmazása klasszifikáció és regressziós feladatokra, idősorokra. Optimális modell kiválasztása Bayes-becslés segítségével


4. IT biztonság

4.1 Digitális architektúrák implementálása FPGA-n, jelszavak tesztelhetőségének vizsgálata

4.2 Hálózati forgalom figyelése, különböző (esetleges) támadások jelzése a forgalmi adatok alapján


5. Adatelemzés

5.1 A Recycle Reverse Moving Intervals Techniques (CReMiT) és Random Correlation (RC) elemzési módszerek összekapcsolása és összekapcsolás alapján interdiszeprinális elemzések tervezése, végrehajtása

5.2 Energiahatékonyági vizsgálatok és az Ipar 4.0 - a kapcsolódó IT technológiák (főleg a Cloud Computing) felhasználásával elvégzendő adatelmezési feladat